ANESTEZİYOLOJİ  ANABİLİM DALI İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
ANASAYFA Hakkında EĞİTİM ARAŞTIRMA Hastalar İçin Web Bağlantıları İLETİŞİM GİRİŞ
English
190. yıl

Prof.Dr. Lütfi Telci - Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr. Kamil Pembeci

Prof.Dr. Figen Esen

Prof.Dr. Mehmet Tuğrul

Prof.Dr.  Mert Şentürk

Prof.Dr.  Gül Köknel Talu

Prof.Dr.  Emine Nur Tozan Özyuvacı

telci@istanbul.edu.tr

özgeçmiş

pembeci@istanbul.edu.tr

esenf@istanbul.edu.tr

özgeçmiş

mtugrul@istanbul.edu.tr

Prof.Dr.  Emre Çamcı

özgeçmiş

camci@istanbul.edu.tr

özgeçmiş

senturkm@istanbul.edu.tr

gutalu@superonline.com

eminenurtozan@gmail.com

Doç.Dr.Zerrin Sungur

Doç.Dr. A.Kemalettin Koltka

Doç.Dr. Mukadder Orhan Sungur

özgeçmiş

iozkan@yahoo.com

özgeçmiş

tuozkan@istanbul.edu.tr

özgeçmiş

pergin@istanbul.edu.tr

özgeçmiş

zerrin_sr@yahoo.com

özgeçmiş

koltkak@yahoo.com

özgeçmiş

mukadder.orhan@gmail.com

Prof.Dr. İ.Özkan Akıncı

Prof.Dr.  Tülay Özkan Seyhan

Prof.Dr.Perihan Ergin Özcan

Yard.Doç.Dr. Ayşen Yavru

özgeçmiş

aysenyg@superonline.com