ANESTEZİYOLOJİ ve  REANİMASYON ANABİLİM DALI İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
ANASAYFA Hakkında EĞİTİM ARAŞTIRMA Hastalar İçin Web Bağlantıları İLETİŞİM
English

Tarihçe

Anabilim dalımız 1967 yılında Anestezi ve Reanimasyon Kürsüsü olarak kurulmuştur. İlk başkanlığına anestezi bünyesinde profesör ünvanlı öğretim üyesi olmadığı için Genel Cerrahi Kürsü Başkanı Prof. Dr. Halit Ziya Konuralp getirilmiş, ancak kürsü yönetimi Doç.Dr. Faruk Or tarafından yapılmıştır. Doç.Dr. Cemalettin Öner’ in de kürsüye atanmasıyla öğretim üyesi sayısı ikiye çıkmış 1971 yılında profesörlüğe yükseltilen Cemalettin Öner kürsü başkanlığına getirilmiştir. Bu tarihte kürsüde iki öğretim üyesi yanı sıra bir uzman ve dokuz asistan görev yapmaktaydı.Prof.Dr. Cemalettin Öner’in kürsü başkanlığında bulunduğu 1971-1988 dönemi anabilim dalımızın tarihinde kurumlaşma, altyapı oluşturulması ve modernizasyon yönünde büyük atılımların yapıldığı dönemdir.  Prof.Dr. Cemalettin Öner 1971 yılında Fakültemizin ilk yoğun bakım ünitesini kurmuş,  geliştirmiş ve döneminin en üst düzey servisi haline getirmiştir. Akademisyen, uzman, asistan yoğun bakım hemşiresi ve yardımcı personel kadrolarının eğitiminin yanı sıra ülkenin en geniş yazılı kaynaklarına sahip kürsü kütüphanesi de bu dönemde kurulmuştur.  1988 yılında Prof.Dr. Cemalettin Öner’in emekli olmasıyla boşalan Anabilim Dalı başkanlığına onun öğrencilerinden olan Prof. Dr. Kutay Akpir atanmıştır. Altyapısı, kadrolaşması ve ihtisaslaşması tamamlanmış yeterli birikim ve deneyimlere sahip anabilim dalımızda 1990 yılında ülkemizin ilk yataklı Ağrı servisi açılmıştır. 1990 yılında Anestezi Polikliniği açılarak günü birlik hastaların ve yatış öncesinde diğer cerrahi hastalarının anestezi öncesi muayeneleri yapılmaya başlanmıştır. 21 yıl Anesteziyoloji Anabilim Dalı başkanlığında başarı ile görev yapan  Prof.Dr. Kutay Akpir 2009 yılında  emekli olmuştur. 2009 yılında Anabilim Dalı başkanlığına Prof Dr. Lütfi Telci seçilmiştir. Anabilim Dalımız bilimsel gelişme süreci içinde kurumsallaşmasını tamamlayarak 2005 yılında Algoloji Bilim Dalı ve Yoğun Bakım Bilim Dalı’nın kurulmasını gerçekleştirilmiştir. Gene bu süreçte 2015 yılında ESA tarafından yapılan ziyaret sonrası Anabilim Dalımız akredite edilmiş ve “Mükemmeliyet Merkezi” olarak tescillenmiştir. Prof. Dr. Lütfi Telci, 2017 yılında emekli olmuş  ve Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD başkanlığına bu görevi halen sürdürmekte olan Prof. Dr. Kamil Mehmet Tuğrul seçilmiştir.İTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı İstanbul Tıp Fakültesi’nin tüm cerrahi bilim dallarına ait 35 ameliyathanede ve ameliyathane dışı çeşitli tanı ve tedaviye yönelik girişimlerde anestezi uygulamalarını sürdürmekte yıllık yaklaşık yirmibeşbin hasta bu yolla hizmet almaktadır. 16 yataklı yoğun bakım ünitesi yılda 1000-1200 hastayı kabul etmektedir. Ayrıca Nöroşirurji Yoğun Bakım ünitesi, Acil Cerrahi Yoğun Bakım ünitesi ve Ortopedi ve Travmatoloji Yoğun Bakım ünitesi Anabilim Dalımız öğretim üyeleri ve uzmanlarının ilgili Anabilim Dalı öğretim üyeleri ve uzmanlarıyla işbirliği içerisinde sevk ve idare edilmektedir.(2009-2017)

(2017-  ……. )