ANESTEZİYOLOJİ ve  REANİMASYON ANABİLİM DALI İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
ANASAYFA Hakkında EĞİTİM ARAŞTIRMA Hastalar İçin Web Bağlantıları İLETİŞİM
English

Tarihçe

1967 yılında Anestezi ve Reanimasyon Kürsüsü olarak kurulmuştur.


İlk başkanlığına anestezi bünyesinde profesör ünvanlı öğretim üyesi olmadığı için Genel Cerrahi Kürsü Başkanı Prof. Dr. Halit Ziya Konuralp getirilmiş, ancak kürsü yönetimi Doç.Dr. Faruk Or tarafından yapılmıştır. Doç.Dr. Cemalettin Öner’ in de kürsüye atanmasıyla öğretim üyesi sayısı ikiye çıkmış ve 1971 yılında profesörlüğe yükseltilen Cemalettin Öner kürsü başkanlığına getirilmiştir.


Prof.Dr. Cemalettin Öner’in kürsü başkanlığında bulunduğu 1971-1988 dönemi, anabilim dalımızın tarihinde kurumlaşma, altyapı oluşturulması ve modernizasyon yönünde büyük atılımların yapıldığı dönemdir.  Prof.Dr. Cemalettin Öner 1971 yılında Fakültemizin ilk yoğun bakım ünitesini kurmuş,  geliştirmiş ve döneminin en üst düzey servisi haline getirmiştir. Akademisyen, uzman, asistan yoğun bakım hemşiresi ve yardımcı personel kadrolarının eğitiminin yanı sıra ülkenin en geniş yazılı kaynaklarına sahip kürsü kütüphanesi de bu dönemde kurulmuştur.  1988 yılında Prof.Dr. Cemalettin Öner’in emekli olmasıyla boşalan Anabilim Dalı başkanlığına onun öğrencilerinden olan Prof. Dr. Kutay Akpir atanmıştır. 21 yıl Anesteziyoloji Anabilim Dalı başkanlığında başarı ile görev yapan  Prof.Dr. Kutay Akpir 2009 yılında  emekli olmuştur. 2009 yılında Anabilim Dalı başkanlığına Prof Dr. Lütfi Telci seçilmiştir. Prof:Dr. Lütfi Telci 2017 yılında emekli olması ile  Anabilim Dalı başkanlığına Prof.Dr. Kamil Mehmet Tuğrul seçlmiştir.

Anabilim Dalımız bilimsel gelişme sürecinde kurumsallaşmasını tamamlayarak 1990 yılında Algoloji Bilim Dalını ve 2005 yılında Yoğun Bakım Bilim Dalını kurmuştur.

Fakültemiz 15 yataklı Cemalettin Öner Reanimasyon ünitesi ile yılda ortalama 1200 hastayı kabul etmektedir. Yoğun bakımda Öğretim üyesi olarak başta olmak üzere Prof.Dr. Figen Esen,  Doç.Dr. Perihan Ergin Özcan, ve Uzm. Dr Günseli Orhun görev almaktadır.

2014 yılında yoğun bakım eğitiminin üst ihtisas olarak belirlenmesiyle, Bilim dalımızda ilk defa yoğun bakım yandal uzmanlık öğrencileri 6 kişi olmak üzere eğime başlamıştır.

Yoğun Bakım Ünitemizde 35 hemşire, 1 Fizyoterapist, 5 Laborant, 17 Personel ve 2 öğretim üyesi, 1 uzman ve 8 uzmanlık yandal örgencisi ve 52 asistan tarafından hizmet verilmektedir.

Misyonumuz, İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD olarak Yoğun bakım alanında üstün nitelikli uzman hekim yetiştirmek, yüksek standartta sağlık hizmeti sunmak ve kliniğe yol gösteren bilimsel etkinliği sürdürmektir.

Vizyonumuz İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD olarak bilimsel araştırma, uzmanlık eğitimi ve yenilikçi sağlık hizmeti sunumunda ulusal düzeyde en önde gelen referans merkezi, uluslar arası alanda da kabul gören bir akademik merkez haline gelmektir.


Vazgeçilmez Değerlerimiz:

Bilimsel-etik ilkelere mutlak bağlılık,

Hasta haklarına saygı, Bireysel insiyatif ve ekip çalışmasının tam uyumudur.